A Presence for Peace in God's Promised Land

Vladimir Pikman, de directeur van Chosen People Ministries Duitsland, vertelt een bijzonder verhaal over een Joodse zakenman. Ze komen met elkaar in gesprek bij een huwelijk waar ze beiden aanwezig zijn. "Ik heb alles", zegt de man. "Andere mensen zijn jaloers op mij, maar niemand weet hoe treurig mijn leven eigenlijk is. Ik ben een grote zondaar".

Nadat de man zijn droevige verhaal had verteld, vertelde Vladimir hem het Goede Nieuws van de vergeving van de Heer. Toen Vladimir hem vroeg of hij een nieuw leven wil beginnen met de Messias, was zijn antwoord volmondig "ja". Ze gingen in gebed om de Heer te aanvaarden. Bid voor hem, dat hij mag groeien naar volwassenheid!.

Go to top