A Presence for Peace in God's Promised Land

Onze visie en kernwaarden

Chosen People Ministries:

  • Bestaat om God te verheerlijken en het Goede Nieuws te verkondigen. Eerst aan de Jood en ook aan de gelovige uit de volkeren. Wij ontwikkelen materiaal en programma's om deze taak te verwezenlijken.
  • Plaatst de werker boven het werk.
  • Is begaan met en bevordert het welzijn van de Joodse gemeenschap.
  • Is afhankelijk van God's voorziening voor het werk door gebed en financiële steun van mede-gelovigen.
Go to top